Học phí lớp bóng rổ trẻ em tại Hà Nội

Khóa CƠ BẢN:

– Khóa 1 buổi/tuần: 1.820.000đ/13 tuần/13 buổi

– Khóa 2 buổi/tuần: 2.600.000đ/10 tuần/20 buổi

– Khóa 3 buổi/tuần: 3.600.000đ/10 tuần/30 buổi

– Khóa 4 buổi/tuần: 4.400.000đ/10 tuần/40 buổi

Khóa NÂNG CAO:

– Học phí 200k/ buổi

– Khóa 15 buổi học phí 3.000.000VNĐ

Học phí lớp bóng rổ trẻ em tại Hà Nội
Học phí lớp bóng rổ trẻ em tại Hà Nội
Học phí lớp bóng rổ trẻ em tại Hà Nội

Đăng ký học bóng rổ | Nhận tư vấn miễn phí

Thông tin phụ huynh
Thông tin học viên
+
Đăng ký khóa học bóng đá

Đăng ký khóa học bóng rổ

Lưu ý: Nội dung có chứa dấu (*) bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin.